Slovenský Loutkař 1928

Slovenský Loutkař 1928

Slovenský Loutkař 1928 1090 1659 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Slovenský loutkář 1928
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal SĽUK výpravnú publikáciu, ktorá bola inšpirovaná aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie Slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a druhou bol zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do  Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

Autori Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. Toto, tzv. Slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách.

Publikácia je opatrená aj bohatou obrazovou prílohou v ktorej okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie nájdeme aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov (Stražanovci, Nosálkovci, Kuník) na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s bohatým poznámkovým aparátom aj scenáre k dvom obľúbeným hrám tradičných bábkarov (Jánošík a Ján Doktor Faust).

Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.


Autor: Michal Babiak, Jaroslav Blecha, Juraj Hamar
Vydavateľ: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rozsah: 333 strán
Rok vydania: 2018
Cena: 29.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk