Slovenský Loutkář 1928

Slovenský Loutkář 1928

Slovenský Loutkář 1928 1090 1659 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Na fotografii je obálka knihy, hore názov, uprostred logo, dole letopočet 1928 a mená autorov.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vydal SĽUK výpravnú publikáciu, ktorá bola inšpirovaná aj ďalšími dvoma významnými udalosťami slovenských a českých kultúrnych vzťahov. Prvou bolo vydanie Slovenského čísla časopisu Loutkář v roku 1928 a druhou bol zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do  Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2016.

Autori Michal Babiak, Jaroslav Blecha a Juraj Hamar v kritickej historickej, kultúrnej a estetickej reflexii prinášajú najnovšie poznatky k danej problematike. Súčasťou vydania je aj faksimile pôvodného vydania časopisu Loutkář z roku 1928. Toto, tzv. Slovenské číslo zachytáva vývoj slovenského bábkarstva na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku spoločnej republiky. Uvádza príspevky o najvýznamnejších osobnostiach ktoré sa v tomto období zasadili o rozvoj a propagáciu bábkového divadla na Slovensku, ako aj informácie o činnosti a pôsobení tradičných kočovných marionetárov, spolkových a rodinných bábkových divadlách.

Publikácia je opatrená aj bohatou obrazovou prílohou v ktorej okrem fotografií bábkových divadiel, bábok a bábkarskej scénografie nájdeme aj vzácne faksimile dobových dokumentov a rodinných fotografií z pôsobenia významných bábkarov (Stražanovci, Nosálkovci, Kuník) na začiatku 20. storočia. Autori uverejnili s bohatým poznámkovým aparátom aj scenáre k dvom obľúbeným hrám tradičných bábkarov (Jánošík a Ján Doktor Faust).

Vznik publikácie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Českej republiky.


Autor: Michal Babiak, Jaroslav Blecha, Juraj Hamar
Vydavateľ: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rozsah: 333 strán
Rok vydania: 2018
Cena: 29.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk

Preskočiť na obsah