• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje 1521 2124 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu.

Nosič je vhodný pre deti aj dospelých. Ministerstvo školstva ho zaradilo do zoznamu učebných pomôcok a je vhodný aj ako podporná literatúra na vyučovanie prierezovej témy “Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra„.


Autor: V. Kyseľ, D. Luther, J. Hamar, B. Garaj
Vydavateľ: Koordinačné centrum TĽK pri NOC a Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: 3.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk