Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje 1521 2124 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Na fotografii je predná strana obalu DVD, hore názov na tmavom pozadí a napravo záložky "foto", "video", "audio" a "text".

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu.

Nosič je vhodný pre deti aj dospelých. Ministerstvo školstva ho zaradilo do zoznamu učebných pomôcok a je vhodný aj ako podporná literatúra na vyučovanie prierezovej témy “Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra„.


Autor: V. Kyseľ, D. Luther, J. Hamar, B. Garaj
Vydavateľ: Koordinačné centrum TĽK pri NOC a Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: 3.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk

Preskočiť na obsah