Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje

Slovenské ľudové hudobné nástroje 1521 2124 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

63 vybraných ľudových hudobných nástrojov predstavujeme v textovej, zvukovej i filmovej podobe. Každý nástroj je doplnený aj o fotodokumentáciu.

Nosič je vhodný pre deti aj dospelých. Ministerstvo školstva ho zaradilo do zoznamu učebných pomôcok a je vhodný aj ako podporná literatúra na vyučovanie prierezovej témy “Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra„.


Autor: V. Kyseľ, D. Luther, J. Hamar, B. Garaj
Vydavateľ: Koordinačné centrum TĽK pri NOC a Slovenské centrum pre tradičnú kultúru
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: 3.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk