Ľudové piesne regiónov Slovenska – ZÁHORIE A OBLASŤ MEDZI MALÝMI KARPATMI A VÁHOM

Ľudové piesne regiónov Slovenska – ZÁHORIE A OBLASŤ MEDZI MALÝMI KARPATMI A VÁHOM

Ľudové piesne regiónov Slovenska – ZÁHORIE A OBLASŤ MEDZI MALÝMI KARPATMI A VÁHOM 1715 2457 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Na fotografii je obálka spevníka, uprostred názov edície, vľavo dole názov spevníka.
Každý zborník prezentuje piesňovú tradíciu uvedených kultúrnych regiónov. Vybrané piesne v zborníku reprezentujú pestrý hudobný materiál oblasti a snažia sa ju geograficky rovnomerne „pokryť“. Úvodné kapitoly ponúkajú širší kultúrno-spoločenský kontext prostredia ľudových piesní, na ktoré nadväzuje kapitola primárne sa zameriavajúca na charakter piesňovej tradície v danom regióne/regiónoch. Zborníky obsahujú 70 až 90 notových a v miestnych dialektoch uvádzaných textových zápisov piesní, ktoré najlepšie sprostredkúvajú informácie o špecifikách piesňovej tradícii danej oblasti. Významnou časťou každého zborníka je aj „Použitá a odporúčaná literatúra“, odkazujúca na ďalšie zaujímavé súvisiace zdroje. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre základné školy a stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie.

Autor: J.Ambrózová, P.Michalovič
Vydavateľ: Národné osvetové centrum
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: 4.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk

Preskočiť na obsah