Ľudové piesne regiónov Slovenska – HONT, PODPOĽANIE A NOVOHRAD

Ľudové piesne regiónov Slovenska – HONT, PODPOĽANIE A NOVOHRAD

Ľudové piesne regiónov Slovenska – HONT, PODPOĽANIE A NOVOHRAD 711 1024 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Na fotografii je obálka spevníka, uprostred názov edície, vľavo dole názov spevníka, krížom cez obálku nápis "VYPREDANÉ".
Každý zborník prezentuje piesňovú tradíciu uvedených kultúrnych regiónov. Vybrané piesne v zborníku reprezentujú pestrý hudobný materiál oblasti a snažia sa ju geograficky rovnomerne „pokryť“. Úvodné kapitoly ponúkajú širší kultúrno-spoločenský kontext prostredia ľudových piesní, na ktoré nadväzuje kapitola primárne sa zameriavajúca na charakter piesňovej tradície v danom regióne/regiónoch. Zborníky obsahujú 70 až 90 notových a v miestnych dialektoch uvádzaných textových zápisov piesní, ktoré najlepšie sprostredkúvajú informácie o špecifikách piesňovej tradícii danej oblasti. Významnou časťou každého zborníka je aj „Použitá a odporúčaná literatúra“, odkazujúca na ďalšie zaujímavé súvisiace zdroje. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre základné školy a stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie.

Autor: J.Ambrózová, A.Jágerová
Vydavateľ: Národné osvetové centrum
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: VYPREDANÉ / Možnosť stiahnuť vo formáte pdf
Objednávky na: Možnosť bezplatne stiahnuť vo formáte pdf

Preskočiť na obsah