Ľudové piesne regiónov Slovenska – ABOV A ZEMPLÍN

Ľudové piesne regiónov Slovenska – ABOV A ZEMPLÍN

Ľudové piesne regiónov Slovenska – ABOV A ZEMPLÍN 840 1120 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Každý zborník prezentuje piesňovú tradíciu uvedených kultúrnych regiónov. Vybrané piesne v zborníku reprezentujú pestrý hudobný materiál oblasti a snažia sa ju geograficky rovnomerne „pokryť“. Úvodné kapitoly ponúkajú širší kultúrno-spoločenský kontext prostredia ľudových piesní, na ktoré nadväzuje kapitola primárne sa zameriavajúca na charakter piesňovej tradície v danom regióne/regiónoch. Zborníky obsahujú 70 až 90 notových a v miestnych dialektoch uvádzaných textových zápisov piesní, ktoré najlepšie sprostredkúvajú informácie o špecifikách piesňovej tradícii danej oblasti. Významnou časťou každého zborníka je aj „Použitá a odporúčaná literatúra“, odkazujúca na ďalšie zaujímavé súvisiace zdroje. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre základné školy a stredné školy, mimoškolskú činnosť a iné širšie využitie.

Autor: J.Ambrózová, J.Hrušovský
Vydavateľ: Národné osvetové centrum
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: VYPREDANÉ / Možnosť stiahnuť vo formáte pdf
Objednávky na: Možnosť bezplatne stiahnuť vo formáte pdf