• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zvonenie

zvonenie

zvonenie 616 702 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvonenie

ustálená forma šírenia informácií (signálov) prostredníctvom hlasu zvona. V 12. storočí nariadila používanie posvätených zvonov kresťanská cirkev. Z veže kostola sa zvonením oznamoval začiatok a koniec bohoslužieb. Cez veľkonočný týždeň bolo na znamenie smútku zvonenie prerušené. Zvonením sa oznamoval čas (ráno, poludnie, večer), najdlhšie sa udržalo večerné zvonenie na Anjel Pána, otvárali sa trhy, ohlasoval poplach a slávnostné príležitosti. Ak sa blížilo nebezpečenstvo, požiar, povodeň alebo búrka, zvonilo sa na jednu stranu zvona. Na dedinách zvonenie sprevádzalo prelomové udalosti ľudského života: narodenie, svadbu, smrť. Podľa zaužívanej reči zvona umieráčika sa dalo usúdiť na pohlavie, vek, stav a majetnosť zomretého (mladým zvonili krátko, ženám na menších zvonoch, samovraha pochovali bez zvonenia). Hlas zvonu zvykli obyvatelia spájať s rytmickými formulami (bohatému zvonili Mal kone, mal voly; chudobnému: Nič nemal, nič nemal).

Drevená zvonica. Medovarce (okr. Zvolen), stav z roku 1978. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: O. Danglová
Drevená zvonica. Medovarce (okr. Zvolen), stav z roku 1978. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: O. Danglová

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Jiřikovská, V.: Hlas zvonů a rytmus vesnického života. In Středočeský vlastivědní sborník 1995, s. 49-58.
Špiritza, J.: O zvonolejárstve a zvonoch. In Vlastivedný časopis 18, 1969, s. 122-126.