ženský odev

ženský odev

ženský odev 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ženský odev

súbor odevných súčastí, textílie, pokrytie hlavy, obuv, odevné doplnky a šperky, ktoré ako celok vytvárajú odev žien. Skladba odevných súčiastok odevu žien člení Slovensko na dve veľké oblasti s vlastnými typmi odevu. Prvú oblasť tvorí západné Slovensko, juhozápadná časť stredného a východná časť východného Slovenska s rubášovým typom odevu, ktorého základom je rubáš, ktorý bol doplnený rukávcami, sukňou do pása i sukňou so živôtikom a zásterou. Druhá oblasť, s košeľovým typom odevu, ktorého základom je dlhá ženská košeľa, zahŕňa prevažnú časť stredného a západnú časť východného Slovenska. Dlhá ženská košeľa bola dopĺnená sukňou do pása i sukňou so živôtikom a zásterou. Ženský odev, na rozdiel od mužského odevu, nevariuje svoje typy v závislosti na sezónnom nosení niektorých základných súčiastok. Variabilita typov je založená na zmenách v strihoch i skladbe jednotlivých súčiastok. Geografické a klimatické podmienky sa výraznejšie prejavili len pri formovaní toho najzákladnejšieho charakteru oboch typov. Rubášový odev je voľnejší, neupätejší. Košeľový odev je kompaktnejší a uzavretejší. Prvý zodpovedal skôr miernejšej klíme nížinných oblastí. Druhý sa hodil do drsnejšieho podnebia horských oblastí. Kultúrne vplyvy dobovej módy sa prejavili najmä pri konkrétnom spodobení každej základnej odevnej súčiastky alebo pri jej konečnej úprave. Samostatným problémom v rámci typológie ženského odevu je dvojzásterový odev, v ktorom funkciu sukne plní druhá, zozadu opásaná zástera.

AutorMojmír Benža

Literatúra

Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.
Benža, M.: Tradičný odev na Slovensku. In: Bajcurová, K.-Benža, M.: Martin Benka – odev môjho ľudu. Trenčín 2006.

Preskočiť na obsah