• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vkladačka do fľaše

vkladačka do fľaše

vkladačka do fľaše 766 1175 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vkladačka do fľaše

model výjavu zostrojený z drobných, prevažne drevených elementov, umiestnený vo fľaši pomocou štipca alebo háčika. V západnej Európe známa od 16. storočia ako interiérový dekoratívny prvok. Do strednej Európy prenikla z Nemecka. Najčastejšie zobrazovala lode alebo sakrálne témy – Ukrižovanie, oltár. Na Slovensku sa od 18. storočia prakticky až do súčasnosti venovali výrobe vkladačiek do fliaš baníci z okolia Banskej Štiavnice. Ich výrobky zachytávali výjavy z baníckeho prostredia, prácu, postavy baníkov. Výjavy boli zvyčajne členené vertikálne podľa systému štôlní a šachiet, pričom na najvyššom podlaží boli banské budovy a klopačka. Voľné plochy modelu boli vyplnené nerastmi, úlomkami rudného prachu, machom. Svoje mená s dátumom vyhotovenia výrobcovia vkladali do fľaše.

Baňa vo fľaši. Banská Štiavnica. Zhotovil Jozef Červen okolo r. 1830. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: E. Plicková
Baňa vo fľaši. Banská Štiavnica. Zhotovil Jozef Červen okolo r. 1830. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto: E. Plicková

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Plicková, E.: Motívy baníckej práce vo výtvarnom prejave baníkov. Montánna oblasť Banskej Štiavnice. In Slovenský národopis 21, 1973, s. 3-22.
Plicková, E.: Baníctvo vo výtvarnom prejave. In Hont. Tradície ľudovej kultúry. Banská Bystrica 1988, s. 233-238.