• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

valasi

valasi

valasi 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

valasi

pastierske obyvateľstvo z územia Valašska (súčasť dnešného Rumunska), ktoré od konca 13. storočia osídľovalo horské oblasti Karpát. Migráciu Valachov iniciovali najskôr vpády Tatárov a neskôr Osmanských Turkov na územie rumunských kniežatstiev Valašska a Moldavska. Okrem Slovenska Valasi osídlili aj horské oblasti Moravy, Poľska, Ukrajiny, Sedmohradska a Srbska. V uhorských písomných prameňoch z 13. storočia boli označovaní ešte ako Rumuni (Vlachi pastores Romanorum). Od 14. storočia, v rámci valaskej kolonizácie osídľovali Valasi severné, horské oblasti Slovenska. Keď prišli na územie Slovenska boli už pomiešaní s rusínskym obyvateľstvom a preto boli označovaní ako Rusíni (Valachi seu Rutheni). Pri ďalšej migrácii pohoriami Karpát smerom na západ sa k pastierskemu obyvateľstvu pripájalo aj miestne obyvateľstvo. V priebehu 16. až 17. storočia pomenovanie Valach stratilo etnický charakter a stalo sa označením obyvateľstva, ktoré sa v horských oblastiach zaoberalo pastierstvom. Aj v súčasnosti sa na väčšine územia Slovenska názvom valach označuje pastier oviec alebo pomocník baču pri pasení oviec. Termín valach sa používal aj na pomenovanie vykastrovaného samca niektorých druhov dobytka – barana (Kysuce) alebo žrebca (Trnavská oblasť).

AutorStanislav Horváth

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982
Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Trnava 2007