valasi

valasi

valasi 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

valasi

pastierske obyvateľstvo z územia Valašska (súčasť dnešného Rumunska), ktoré od konca 13. storočia osídľovalo horské oblasti Karpát. Migráciu Valachov iniciovali najskôr vpády Tatárov a neskôr Osmanských Turkov na územie rumunských kniežatstiev Valašska a Moldavska. Okrem Slovenska Valasi osídlili aj horské oblasti Moravy, Poľska, Ukrajiny, Sedmohradska a Srbska. V uhorských písomných prameňoch z 13. storočia boli označovaní ešte ako Rumuni (Vlachi pastores Romanorum). Od 14. storočia, v rámci valaskej kolonizácie osídľovali Valasi severné, horské oblasti Slovenska. Keď prišli na územie Slovenska boli už pomiešaní s rusínskym obyvateľstvom a preto boli označovaní ako Rusíni (Valachi seu Rutheni). Pri ďalšej migrácii pohoriami Karpát smerom na západ sa k pastierskemu obyvateľstvu pripájalo aj miestne obyvateľstvo. V priebehu 16. až 17. storočia pomenovanie Valach stratilo etnický charakter a stalo sa označením obyvateľstva, ktoré sa v horských oblastiach zaoberalo pastierstvom. Aj v súčasnosti sa na väčšine územia Slovenska názvom valach označuje pastier oviec alebo pomocník baču pri pasení oviec. Termín valach sa používal aj na pomenovanie vykastrovaného samca niektorých druhov dobytka – barana (Kysuce) alebo žrebca (Trnavská oblasť).

AutorStanislav Horváth

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982
Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Trnava 2007

Preskočiť na obsah