študentské piesne

študentské piesne

študentské piesne 673 991 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

študentské piesne

(žiacke, scholárske, vagantské)
piesne anonymných autorov rozšírené od stredoveku v študentskom prostredí európskych krajín. Niektoré, najmä latinské piesne, boli celoeurópsky známe a aj na Slovensku sú zaznamenané v mnohých rukopisných spevníkoch zo 17. až 19. storočia, kde sa vyskytujú spolu s piesňami viacjazyčnými (makarónskymi) i s domácou tvorbou. V študentských piesňach zväčša nachádzame stabilné tematické okruhy (radosti a ťažkosti študentského života, šťastné a nešťastné lásky, oslava priateľstva a dobrých nápojov). Delíme ich na piesne ľúbostné, pijanské, satirické (najmä mizogýnske útoky na vlastnosti žien), veršované dialógy a spory, rozlúčkové piesne. V priebehu 20. storočia sa študentské piesne postupne vytratili zo spevného repertoáru. Dodnes je však známa latinská pieseň Gaudeamus igitur, ktorá sa spieva alebo odvysiela pri slávnostiach ukončenia stredoškolského aj vysokoškolského štúdia, ako aj pri spomienkových stretnutiach bývalých absolventov škôl.

Text študentskej piesne, ktorú uverejnil J. Kollár v Národných spievankách, II. zväzok.  Bratislava 195, 219.
Text študentskej piesne, ktorú uverejnil J. Kollár v Národných spievankách, II. zväzok. Bratislava 195, 219.

AutorĽubica Droppová

Literatúra

Ferko, M.: Neľahký život študentský. Zo zákulisia života štúrovcov. Historická revue, roč. 10, 1999, č. 6, 10.
Kollár, J.: Národnie spievanky, II. zväzok. Bratislava 1953.
Minárik, J.: Starodávne piesne rádu pijanského. Bratislava 1990.

Preskočiť na obsah