stolička

stolička

stolička 800 1307 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

stolička

(legátka)
druh sedacieho nábytku s operadlom, určený na sedenie jednej osoby. Stoličky existovali v dvoch formách. Za staršiu formu možno považovať stoličku samonosnej konštrukcie s doskovým sedadlom aj operadlom, s drúčikovými nohami šikmo začapovanými do sedadla alebo zvlakov na spodnej strane sedadla. Operadlo bolo profilovane vyrezané. Stolička svojou konštrukciou a formou nadviazala na renesančné a barokové tradície. V tradičnom interiéri sa začala ojedinele objavovať začiatkom 19. storočia. Novšia forma stoličky bola rámovej konštrukcie s rovnými hranatými nohami. Operadlo tvorili v predĺžení zadné nohy. Sedadlo bolo doskové, len v nížinných oblastiach niekedy vypletané šúpolím alebo šachorom. Rám operadla bol vodorovne alebo zvislo členený ozdobnými priečkami. Stolička s rámovou konštrukciou sa v tradičnom interiéri rozšírila koncom 19. storočia.

Stolička  samonosnej konštrukcie, Jabloňovce, okr. Levice, 1972. Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Stolička samonosnej konštrukcie, Jabloňovce, okr. Levice, 1972. Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

---

Preskočiť na obsah