rezbárske družstvá

rezbárske družstvá

rezbárske družstvá 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezbárske družstvá

združenia výrobcov umeleckoremeselných a ľudovoremeselných úžitkových a umeleckých predmetov. Vznikali v 20. storočí v miestach s tradíciou domácej výroby. Od 1952 boli organizačne začlenené do Slovenského zväzu výrobných družstiev (SZVD). Výrobné družstvo v Rajci bolo založené 1908 rezbárom J. Brieštenským. Po znárodnení 1948 prevzalo zamestnancov J. Brieštenského a pod názvom Rezbár Rajec sa začalo viac zameriavať na výrobu úžitkových predmetov. Začas boli sídlom družstva Trenčianske Teplice. Výrobné družstvo Javorina bolo založené 1947 v Spišskej Belej. Spočiatku výrobou sakrálnych sošiek, betlehemov nadviazalo na tradičnú ľudovú drevorezbu, od 1954 sa zameralo na umelecko-remeselné práce rôzneho druhu. Výrobné družstvo Detva, ktoré vzniklo 1919, prešlo 1953 do SZVD ako ľudovoumelecké výrobné družstvo. Výrobné družstvo Rozkvet bolo v Banskej Bystrici založené 1956. Výrobu orientovalo na rôzne materiály, z dreva na výrobu pamiatkových predmetov.

AutorIrena Pišútová

Pozri aj
Literatúra

Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Veda, Bratislava 1992.
Rybař a kol.: 30 rokov ľudovoumeleckej dielne Rezbár v Rajci. Rezbár Rajec 1982.

Preskočiť na obsah