• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rezbárske družstvá

rezbárske družstvá

rezbárske družstvá 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezbárske družstvá

združenia výrobcov umeleckoremeselných a ľudovoremeselných úžitkových a umeleckých predmetov. Vznikali v 20. storočí v miestach s tradíciou domácej výroby. Od 1952 boli organizačne začlenené do Slovenského zväzu výrobných družstiev (SZVD). Výrobné družstvo v Rajci bolo založené 1908 rezbárom J. Brieštenským. Po znárodnení 1948 prevzalo zamestnancov J. Brieštenského a pod názvom Rezbár Rajec sa začalo viac zameriavať na výrobu úžitkových predmetov. Začas boli sídlom družstva Trenčianske Teplice. Výrobné družstvo Javorina bolo založené 1947 v Spišskej Belej. Spočiatku výrobou sakrálnych sošiek, betlehemov nadviazalo na tradičnú ľudovú drevorezbu, od 1954 sa zameralo na umelecko-remeselné práce rôzneho druhu. Výrobné družstvo Detva, ktoré vzniklo 1919, prešlo 1953 do SZVD ako ľudovoumelecké výrobné družstvo. Výrobné družstvo Rozkvet bolo v Banskej Bystrici založené 1956. Výrobu orientovalo na rôzne materiály, z dreva na výrobu pamiatkových predmetov.

AutorIrena Pišútová

Pozri aj
Literatúra

Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Veda, Bratislava 1992.
Rybař a kol.: 30 rokov ľudovoumeleckej dielne Rezbár v Rajci. Rezbár Rajec 1982.