• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

remeselnícke piesne

remeselnícke piesne

remeselnícke piesne 600 941 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

remeselnícke piesne

ľudové aj zľudovené piesne s tematikou života a práce rôznych profesijných skupín remeselníctva v mestách i na dedinách (napríklad mlynári, kováči, čižmári, debnári, krajčíri), ale i o predstaviteľoch potulných remesiel (drotári, olejkári, handrári). Sú to najmä lyrické piesne s rôznorodou tematikou: piesne ľúbostné, piesne so sociálnou tematikou, stavovské piesne, ale i satirické piesne, najmä o nižšie spoločensky postavených remeselníkoch, akými boli handrári, kožkári, šustri (príštipkári). Remeselnícke piesne sú zdokumentované v archívoch a zbierkach ľudových piesní. Niektoré z nich sa ešte spievajú vo folklórnych súboroch alebo sa vyskytujú medzi detskými hrami (Kolo, kolo mlynské; Osievame múčku; Šijeme vrecia, šijeme).

Nepoujdem ja za mäsiara... Prevzaté z publikácie J. Kollára Národné spievanky, Bratislava 1953, I. diel, 620.
Nepoujdem ja za mäsiara... Prevzaté z publikácie J. Kollára Národné spievanky, Bratislava 1953, I. diel, 620.

AutorĽubica Droppová

Literatúra

Ondrejka, K.: Ja som dobrý remeselník. Výber remeselníckeho folklóru. Bratislava 1987.