posvadobná hostina

posvadobná hostina

posvadobná hostina 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

posvadobná hostina

(hejna, omlady, opáčky, otrusky, poprávky)
menšie pohostenie podávané v dome nevesty, ženícha alebo v obidvoch rodinách, väčšinou do týždňa po svadbe. Bolo príležitosťou na návštevy novospríbuznených rodín, rodičov oboch manželov navzájom a návštevu mladej ženy v dome svojich rodičov. Slúžila ajna pohostenie tých, ktorí sa nemohli najesť počas svadby (kuchárky) a tých, ktorí neboli na svadobnej hostine, napríklad susedov.

AutorRastislava Stoličná

Literatúra

Stoličná, R.: Sémantika potravín v svadobnom obrade. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zostavili O. Danglová, R. Stoličná. Bratislava 2001, 91-97.

Preskočiť na obsah