• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ochotnícke divadlo

ochotnícke divadlo

ochotnícke divadlo 800 581 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ochotnícke divadlo

divadelné predstavenia amatérskych divadelníkov. Inšpiráciou boli školské divadlá a predstavenia mestských a kočovných divadelných spoločností. Prvé slovenské predstavenie zohrali r. 1830 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Ochotnícke združenia sa utvárali z iniciatívy študentov, učiteľov, kňazov a remeselníckej mládeže po celom Slovensku, v mestách i na vidieku. Ochotníci hrávali v improvizovaných priestoroch najmä počas školských prázdnin, v období vianočných a veľkonočných sviatkov a cez fašiangy. K najvýznamnejším divadelným sálam ochotníkov patrilo divadlo v Turčianskom Sv. Martine (vzniklo roku 1889) a Skalici (1905). Predstavenia v slovenskom jazyku mali pred pádom monarchie najmä národno-obrodzovací význam. Obľúbené boli hry domácich autorov (J. Palárik, P. Socháň, J. G. Tajovský, F. Urbánek, J. Hollý). Rozmach nastal po vzniku ČSR, keď sa predstavenia stali prostredníctvom šírenia osvety, ale aj naplnením umeleckých snáh ochotníckych divadelníkov.

Ochotníci z Borského Mikuláša (okr. Senica), 1925. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV, reprodukcia.
Ochotníci z Borského Mikuláša (okr. Senica), 1925. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV, reprodukcia.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Čavojský, L. – Štefko, V.: Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava 1983.