• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

halenárstvo

halenárstvo

halenárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

halenárstvo

krajčírstvo zamerané na šitie voľných dlhých kabátov (širice, haleny, surovice, čuhy) pre vidiecke obyvateľstvo, prevažne z bieleho súkna, nazývaného garažia. Výrobky halenárov mali veľký odbyt, takže v niektorých mestách ich dielne tvorili celé ulice, podľa ktorých dostávali aj názov. Dlhé súkenné kabáty si ich nositelia najskôr zhotovovali sami a remeselníci sa na ich výrobu zameriavali len postupne. Halenárstvo ako remeslo vzniklo v 16.-17. storočí v stoliciach, v ktorých bola halena súčasťou odevu slovenského i maďarského vidieckeho obyvateľstva (Bratislavská, Nitrianska, Tekovská, Novohradská, Zvolenská a Gemerská). Koncom 18. storočia bolo na Slovensku iba 6 halenárskych cechov a to len na západnom Slovensku. Halenárski majstri na strednom Slovensku boli pravdepodobne členmi krajčírskych cechov. V roku 1770 bolo napríklad v Pukanci 28 halenárov. V roku 1828 ich bolo vo Zvolene 36, v Tisovci 17 (spoločný cech so súkenníkmi), Ratkovej 12, v Modre a Šaštíne po 11, Nových Zámkoch 10, Pezinku 9, Senici a Lučenci po 8. Halenárstvo ako samostatné remeslo zanikalo od konca 19. storočia a haleny šili krajčíri alebo sa šili podomácky.

AutorJasna Gaburová

Pozri aj
Literatúra

Paličková–Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Spiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.