• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

etnografia

etnografia

etnografia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

etnografia

názov vednej disciplíny, používaný na Slovensku prevažne v 20. storočí. Etnografia sa definovala spravidla ako historická veda zameraná na výskum genézy a etáp vývoja ľudovej kultúry. Etnografia spolu s folkloristikou tvorili disciplíny zahŕňané pod spoločný názov národopis. Etnografické bádanie sa v prvej polovici 20. storočia sústreďovalo najmä na zber, dokumentáciu, rekonštrukciu a ochranu rôznych javov materiálnej (tradičné poľnohospodárstvo, lov, koristné hospodárstvo, strava, zamestnania a výroba, staviteľstvo, odev, obuv a iné) a duchovnej kultúry (zvyky, obyčaje, rodina, spoločenstvo obce, viera, predstavy o svete a prírode, liečenie a iné). V druhej polovici 20. storočia pokračoval záchranný výskum tradičnej kultúry, avšak etnografia sa začala systematickejšie venovať aj zmenám v ľudovej (každodennej) kultúre pod vplyvom modernizačných procesov, najmä industrializácie, urbanizácie a kolektivizácie. V druhej polovici 20. storočia sa pod vplyvom sovietskej etnografie zároveň posilnilo chápanie etnografie ako vedy o etnických spoločenstvách. Od 70. rokov 20. storočia etnografia na Slovensku obrátila svoju pozornosť aj na výskum kultúry obyvateľov väčších a menších miest (Bratislava, Trenčín, Pezinok, Banská Bystrica a iné). Koncom 20. storočia nastal posun a zmena vednej disciplíny od národopisu k etnológii. V súčasnosti sa termín etnografia začína používať v dvoch významoch – jednak na označenie základnej výskumnej metódy v sociálnej, kultúrnej antropológii a etnológii (zbieranie údajov o sociálnych a kultúrnych javoch pomocou terénneho výskumu: pozorovanie, interview ), a jednak vo význame výskumnej správy, ktorá vznikne zhrnutím výskumných výsledkov.

AutorGabriela Kiliánová

Literatúra

Bromlej, J.V.: Etnos a etnografia. Veda, Bratislava 1980.
Horváthová, E.: Teoretické otázky súčasnej etnografie. In: Slovenský národopis, roč. 21, 1971, 311-317.
Leščák, M.: Horizonty súčasného národopisu (od etnológie cez etnografiu, ľudovedu, národopis k etnológii). In: Muzeum, 1991, 1-5.