• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dvojačky

dvojačky

dvojačky 800 751 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dvojačky

(bľizňata, dvojnačky, párničky, párniky )
dve hrnčiarske, fajansové, zriedkavejšie kameninové nádobky, súdkovitého, hruškovitého alebo valcovitého tvaru, s obsahom od 0,5 do 1 1, spojené držadlom, používané na nosenie dvoch druhov jedál na pole, do lesa alebo pri obradových príležitostiach (ukončenie žatvy, nosenia stravy do kúta pre novorodičku). Črep bol zvyčajne glazovaný, na tmavšom , hnedom, okrovom, zelenom podklade niekedy zdobený maľovaným alebo rytým dekórom. Častý symbol IHS znamenal požehnanie jedla. Hrnčiarske dvojačky boli známe približne od polovice 19. storočia, fajansové, zdobené flámovaním zhotovovali na západnom Slovensku džbankárski majstri.

Dvojačky. Západné Slovensko, 1902. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 252
Dvojačky. Západné Slovensko, 1902. Prevzaté z Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, s. 252

AutorIrena Pišútová

Pozri aj
Literatúra

Čomajová.O.: Hrnčiarstvo v Gemeri. Katalóg výstavy Gemerského múzea. Rimavská Sobota 1977.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.