drotár

drotár

drotár 800 1017 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drotár

vandrovný opravár hrnčiarskeho a plechového riadu drôtovaním, nitovaním a letovaním. Za zárobkom chodil sám, s učňom džarkom – chlapcom od 11 rokov, alebo so skupinou drotárov. Drotári pracovali za peniaze, naturálie a stravu. Vandrovky trvali jeden, niekedy dva roky, pokiaľ nenašetrili dosť peňazí. Domov sa vracali na Vianoce. Najbiednejší robili len opravy. Lepšie zarábali tí, ktorí okrem toho aj predávali drôtené a plechové výrobky. Najmajetnejší vlastnili samostatné dielne. Charakteristickým doplnkom drotára bol kotúč drôtu na pleci, drevená krošňa (klamfa, branka) na chrbte a kapsa na náradie. Postava drotára sa stala námetom pre tvorbu umelcov (V. Medňanský, M. Aleš, M. Benka, J. Palárik, P. Horov, F. Lehár).


Drotár zo Snežnice (okr. Kysucké Nové Mesto), 1963. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto A. Pranda

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Procházka, K.: Kolárovičtí dráteníci. Praha 1905.
Guleja, K.: Svet drotárov. Matica slovenská, Martin 1992.
Pavlík, A. : Drotárstvo. Z dejín drotárstva. Dostupné na internete http://www.velkerovne.sk/contents/drot_sk.htm