dĺžkové miery

dĺžkové miery

dĺžkové miery 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dĺžkové miery

miery na meranie dĺžky a vzdialenosti. Vychádzali z rímskeho merného systému. Od 16. storočia sa v južnej časti Slovenska používala aj turecká miera aršín. Do zavedenia metrického systému v roku 1876 sa používali uhorské kráľovské a viedenské miery. Z ľudského tela boli odvodené miery prst (ako kráľovská miera mal 19,567 mm), palec alebo cól, dlaň, piaď (vzdialenosť medzi vystretým palcom a malíčkom), stopa (uhorská mala 16 prstov), lakeť, siaha (uhorská kráľovská mala 10 stôp, viedenská bola vzdialenosť medzi prstami rozpažených rúk a mala 6 stôp), krok (v stredoveku 48 prstov). Výkon človeka určoval miery vystrelenie šípom z luku, z pušky, hod kameňom (50-60 m). Formou meradla boli dané miery reťaz, povraz, prút. Mierou dĺžky bola míľa (uhorská mala 8353,6 m). Tradičné miery dĺžky pretrvali po roku 1876 napríklad v domáckej a remeselnej výrobe.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Húščava, A.: K dejinám najstarších dĺžkových mier na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, 292-303.
Húščava, A.: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava 1972.