• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dĺžkové miery

dĺžkové miery

dĺžkové miery 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dĺžkové miery

miery na meranie dĺžky a vzdialenosti. Vychádzali z rímskeho merného systému. Od 16. storočia sa v južnej časti Slovenska používala aj turecká miera aršín. Do zavedenia metrického systému v roku 1876 sa používali uhorské kráľovské a viedenské miery. Z ľudského tela boli odvodené miery prst (ako kráľovská miera mal 19,567 mm), palec alebo cól, dlaň, piaď (vzdialenosť medzi vystretým palcom a malíčkom), stopa (uhorská mala 16 prstov), lakeť, siaha (uhorská kráľovská mala 10 stôp, viedenská bola vzdialenosť medzi prstami rozpažených rúk a mala 6 stôp), krok (v stredoveku 48 prstov). Výkon človeka určoval miery vystrelenie šípom z luku, z pušky, hod kameňom (50-60 m). Formou meradla boli dané miery reťaz, povraz, prút. Mierou dĺžky bola míľa (uhorská mala 8353,6 m). Tradičné miery dĺžky pretrvali po roku 1876 napríklad v domáckej a remeselnej výrobe.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Húščava, A.: K dejinám najstarších dĺžkových mier na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, 292-303.
Húščava, A.: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava 1972.