• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

deľba práce

deľba práce

deľba práce 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

deľba práce

systém určujúci rozsah pracovných povinností členov rodiny. V podmienkach, keď rodina bola roľníckou alebo remeselníckou výrobnou jednotkou, bolo najdôležitejšie delenie podľa pohlavia. Muž pravidelne zabezpečoval výrobnú sféru, žena mu podľa možností a potreby pomáhala, v prvom rade sa však starala o domácnosť a deti. Ďalším kritériom bol vek. Do rôznych pracovných úkonov sa zapájali aj deti. Rozsah ich práce narastal úmerne veku, zručnosti a fyzickej sile. Pritom otec zaúčal synov, matka dcéry. S procesom starnutia sa pracovné aktivity prispôsobili reálnym možnostiam jednotlivcov. Po 2. svetovej vojne rodina prestáva byť výrobnou jednotkou. Postupne dochádza k deľbe práce v domácnosti na princípe vzájomnej zastupiteľnosti. V mestách, ale aj na vidieku sa muži stále častejšie zapájajú do domácich prác a výchovných aktivít, ktoré sa predtým považovali za výlučne ženské.

AutorPeter Salner

Literatúra

Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, 321-374.