dekorativizmus

dekorativizmus

dekorativizmus 800 534 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dekorativizmus

umelecký, predovšetkým výtvarný prejav, zdôrazňujúci zdobnosť. Poznačil aj ľudovú výtvarnú produkciu, ktorá asimilovala niektoré secesné prototypy z prelomu 19. a 20. storočia, zdôrazňujúce ornamentálnosť. Na vidiek prenikol aj prostredníctvom družstiev a škôl (družstvo Izabela, čipkárska škola v Španej Doline, Soľnej Bani). Prejavil sa v niektorých lokálnych variantoch vo výšivke, nástennej maľbe, sviatočnom odeve a reprezentatívnom zariaďovaní domácností, najmä predných izieb.

Interiér prednej izby. Viničné (okr. Bratislava), 1955. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto R. Mikulová
Interiér prednej izby. Viničné (okr. Bratislava), 1955. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto R. Mikulová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Ľudové umenie. In Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Stoličná (ed.), Veda, Bratislava 2000.

Preskočiť na obsah