• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cepy

cepy

cepy 800 1412 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cepy

náradie na mlátenie obilia. Existovali dva základné typy: kyjovité jednodielne cepy (charakteristické pre Rusov a balkánskych Slovanov) a dvojdielne cepy, prevzaté z rímskej agrárnej kultúry. Dvojdielne cepy boli na našom území známe od 10. storočia. Od 10. do začiatku 20. storočia prešli cepy vývinom, ktorého stupeň určovala forma spojenia cepíka s rúčkou. Najstaršie boli bezohlávkové, z ktorých sa vyvinuli ďalšie varianty cepov. Najdokonalejšie sú dvojohlávkové s otočnou ohlávkou, ktorá odstránila nedostatok starších variantov – potrebu otáčať pri mlátení obilia rúčku cepov v rukách. V 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia bol tento variant na Slovensku všeobecne rozšírený. Výskyt starších foriem bol v tomto období známy len tam, kde už boli cepy mláťačkami vytlačené do pozície pomocného mlatobného náradia. Cepy si vyrábali roľníci sami. Ohlávky (kapice) boli najčastejšie z bravčovej, niekedy z hovädzej i psej kože. Sporadicky sa vyskytovali železné a drevené ohlávky (severné a stredné Slovensko). Húžva (švihle), ktorá spájala ohlávky cepíka a rúčky, bola najčastejšie z toho istého materiálu ako ohlávky. Cepík (bilen, bijak, bosák) sa vyrábal z pevného dreva (drieň, hrab) a bol najviac namáhanou časťou tohto poľnohospodárskeho náradia. Na západnom Slovensku sa vyskytovali tenké cepíky so železnou zákovkou. Rúčka cepu (ručník, hôlka, dzeržák) sa robila najčastejšie z lieskového dreva, ktoré umožňovalo vyrobiť hladkú, ľahkú, dostatočne dlhú a pevnú rúčku.

Dvojohlávkové cepy. Gajary, okr.Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústav etnológie SAV.
Dvojohlávkové cepy. Gajary, okr.Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústav etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.