čaj

čaj

čaj 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čaj

nápoj zo sušených listov a pupeňov čajovníka. Najstarší záznam o čaji ako liečivom a povzbudivom nápoji pochádza spred dvoch tisícročí z Číny. V 4. a 5. storočí tu bolo pitie čaju už bežné. O 300 rokov neskôr aj v Japonsku. Do Európy prenikli prvé vzorky v 16. storočí prostredníctvom arabských kupcov. Prvý obchod s čajom uskutočnili Portugalci, Holanďania a Angličania, ktorí ho začali pestovať v kolóniách. V 17. storočí poznali čaj aj v Rusku, kam ho priviezli z Mongolska. V tej dobe sa pil v Európe iba ako liek a predával sa v lekárňach. Bežným nápojom sa stal až v 18. storočí. Na Slovensku nadviazala konzumácia čaju na staršiu tradíciu rastlinných odvarov, ktoré sa pili najmä ako liečivé nápoje a mali dôležité miesto v tradičnom liečení. Postupne sa aj pre tieto odvary z liečivých rastlín zaužíval v ľudovom prostredí názov čaj. Pravý čaj u nás zdomácnel v 19. storočí najmä vďaka šafraníkom, olejkárom, drotárom a podomovým obchodníkom, ktorí navštevovali Rusko a naučili sa ho tam piť. Spočiatku sa konzumoval skôr v mestách, ale v prvých desaťročiach 20. storočia sa rozšíril aj na vidieku. Importovaný ruský alebo čínsky čaj postupne začal vytláčať zo skladby stravy tradičné rastlinné odvary a stal sa všeobecne známym na celom území. Presadil sa najmä ako nápoj na raňajky.

AutorRastislava Stoličná

Literatúra

Žáček, N.: Nad šálkem plným vůně. Praha 1977.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.