brtníctvo

brtníctvo

brtníctvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brtníctvo

lesné včelárenie. Jeho podstata spočívala v koristnom privlastňovaním lesných včelstiev a využívaní ich produktov. Na území Slovenska je historicky doložené už od 5. storočia. O jeho existencii v dávanej minulosti svedčia i zachované miestne názvy a priezviská. Archeologické a historické nálezy lokalizovali brtníctvo do povodia stredných a dolných tokov riek Váh, Nitra, Hron a do oblasti Gemera, Hontu a Novohradu. Na území Slovenska nebolo nikdy hlavným zamestnaním, tvorilo iba doplnkový zdroj obživy. Na kmeni stromu s usadeným rojom sa upchal vstupný otvor, pod ktorým sa vyhĺbili nový. Do pôvodného otvoru sa vložilo dymiace drevo alebo horiaca síra, ktoré včely udusili. Voštinu s medom bolo potom možné vybrať. Postupne sa takéto stromy začali označovať vlastníckym znakom. Jeho nerešpektovanie sa považovalo za ťažký prečin a stíhali ho trestom. Brtníctvo ustúpilo domestifikovanému chovu včiel. Pozostatky tohto spôsobu včelárenia sa zachovali až do 20. storočia pri záchrane tzv. bludných rojov včiel.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Markuš, M.: Zberné a koristné hospodárstvo. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 741-754.
Kahounová, E.: Včelárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 193-211.