• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

božie muky

božie muky

božie muky 800 1133 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

božie muky

drobné sakrálne objekty vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou/skrinkou pre sošku. Ich počiatky spadajú do rozhrania stredoveku a novoveku, architektonická rozvinutosť do 18. a 19. storočia. Vznikali ako pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, uctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. Umiestňovali sa uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na hraniciach chotárov a iných významných a povesťami opradených miestach. Boli dielom vidieckych remeselníkov, niesli výrazné znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie.

Pri božej muke za dedinou. Čimany (okr.Žilina), 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto K.Plicka.
Pri božej muke za dedinou. Čimany (okr.Žilina), 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto K.Plicka.

AutorJán Botík

Literatúra

Liszka, J.: Archív drobných sakrálnych pamiatok. In: Slovenský národopis 51, 2003, str.515-523.