• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

barkovia

barkovia

barkovia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

barkovia

regionálna skupina maďarského obyvateľstva na Slovensku v južnom Gemeri. Na území Slovenska žila len menšia časť barkov, hlavná časť žila v Maďarsku. Pomenovanie vzniklo pravdepodobne ako prezývka odvodená z mena generála talianskeho pôvodu V. Barca, po niekoľko desaťročí majiteľa 10. uhorského husárskeho pluku, ktorého odvodová oblasť zahŕňala územie barkov. Po prvý raz sa barkovia spomínajú v zápise z 1833. Väčšina príslušníkov skupiny ho považuje za hanlivé. Prevažná časť osídlenia barkov je kopaničiarska. Barkovia boli endogamní, nikdy sa nesobášili so susednými kalvínmi, čo tiež prispelo k prehĺbeniu kultúrnej izolovanosti. Susedia ich považovali za naivných a hlúpych. Ako špecifikum barkov sa často uvádza zvláštny typ čepca alebo motív ruže vo výšivke. Nárečie barkov patrí do nárečí severného Maďarska. Do poslednej tretiny 19. storočia patrila tradičná kultúra barkov k najarchaickejším na južnom Slovensku. Hospodárske oživenie v oblasti nastalo koncom 19. storočia so vznikom banského priemyslu v okolí severomaďarského mesta Ózd, po vzniku ČSR však ochablo. K rozhodujúcim zmenám u barkov prišlo po skončení 2. svetovej vojny.

AutorJozef Liszka

Literatúra

Paládi-Kovács, A.: A. Barkoság és népe. Miskolc 1982