baran

baran

baran 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

baran

samec ovce, plemenník zabezpečujúci reprodukciu ovčieho stáda. V tradičnom ovčiarstve sa baran choval aj na produkciu úžitkových produktov – vlna, koža, mäso.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.

Preskočiť na obsah