• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

báčik, báčinka

báčik, báčinka

báčik, báčinka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

báčik, báčinka

1. príbuzenský termín pre vzostupných príbuzných bočnej línie, často bez ohľadu na pokrvnosť či švagrovstvo. V 19. storočí sa používal v zemianskom a pomeštenom vidieckom prostredí – napríklad v Liptove, Turci, Šariši na označenie otcovho brata a jeho ženy, matkinho brata a jeho ženy. Názov sa používal aj pre iných generačne starších bočných príbuzných a ich manželiek, ale i manželov spriatelených s rodinou, boli tak oslovovaní jej deťmi. Na rozdiel od zanikajúceho termínu báčinka, názov báčik prežíva v slovensko – maďarskej kontaktovej zóne aj po 2. svetovej vojne a pomenúva sa ním osoba mužského pohlavia vzostupnej generácie bez bližšieho určenia príbuzenských väzieb;
2. časté označenie cudzej staršej osoby mužského pohlavia.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.