báčik, báčinka

báčik, báčinka

báčik, báčinka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

báčik, báčinka

  1. príbuzenský termín pre vzostupných príbuzných bočnej línie, často bez ohľadu na pokrvnosť či švagrovstvo. V 19. storočí sa používal v zemianskom a pomeštenom vidieckom prostredí – napríklad v Liptove, Turci, Šariši na označenie otcovho brata a jeho ženy, matkinho brata a jeho ženy. Názov sa používal aj pre iných generačne starších bočných príbuzných a ich manželiek, ale i manželov spriatelených s rodinou, boli tak oslovovaní jej deťmi. Na rozdiel od zanikajúceho termínu báčinka, názov báčik prežíva v slovensko – maďarskej kontaktovej zóne aj po 2. svetovej vojne a pomenúva sa ním osoba mužského pohlavia vzostupnej generácie bez bližšieho určenia príbuzenských väzieb;
  2. časté označenie cudzej staršej osoby mužského pohlavia.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.

Preskočiť na obsah