FOLK EXPO Slovakia 2016: Od emócií k informáciám

FOLK EXPO Slovakia 2016: Od emócií k informáciám

FOLK EXPO Slovakia 2016: Od emócií k informáciám 2500 1669 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Sobotňajší program FOLK EXPO Slovakia 2016 začal už o 11:00 hod. Náštevníci podujatia si v rámci prezentačného priestoru FOLK EXPO mohli pozrieť ukážky plisovania sukní, uväzovania čepcov a výroby tráčikov, vypočuť hru na samozvučné hudobné nástroje, porozprávať sa s Matejom Rabadom o modrotlači, Michaelou Giertlovou o projekte FakeFolk, Sylviou Ciulisovou o značke SlovakiaGift, zoznámiť sa s aktivitami Národního ústavu lidové kultury zo Strážnice (CZ), prezrieť si knižné publikácie z oblasti etnológie a folkloristiky alebo prototypy drevených hračiek značky Hravo od renomovaných slovenských umelcov.

Fotografická výstava Slovak Press Photo Slovensko – bohatstvo v rozmanitosti predstavila najlepšie snímky zachytávajúce pestrosť slovenskej krajiny, jej tradície, súčasnosť, mestá, vidiek, prírodu i ľudí. Vystavené boli aj komorné kolekcie fotografov Ctibora Bachratého (Chorea Slovaca), Zuzany Hečkovej (Slovenské haute couture), Jána Ševčíka a Petra Bališa (Tanec a film – dve médiá v pohybe).

Milovníci tanca a pohybu sa mohli zúčastniť tanečných workshopov: Folky-polky pod vedením umeleckého vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera a Flamenco s tanečnou pedagogičkou Libušou Bachratou.

Večerný multimediálny scénicky program Tradície pre budúcnosť. Od emócií k informáciám predstavil výsledky národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Ukážky zdigitalizovaných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva doplnili autentické vystúpenia kolektívov i jednotlivcov zo Skalice, Veľkého Blahova, Novej Bane, Príbeliec a Hrušova.

Preskočiť na obsah