Postup pri vypĺňaní formulára

Tento postup slúži ako pomôcka pre správne vyplnenie samotného formulára. Pred vypracovaním nominácie je potrebné sa oboznámiť s týmto postupom. Po kliknutí na odkaz formulár ZNSO sa vám otvorí formulár s otázkami a poliami na vyplnenie. Do prvého poľa „Email address“ je potrebné vložiť Vašu emailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslaný vyplnený formulár. Do ďalšieho poľa „Identifikačné číslo návrhu“ nevpisujete nič, číslo bude pridelené po odoslaní. Polia označené červenou hviezdičkou sú povinné. Po vyplnení všetkých polí formulár odošlete stlačením tlačidla „submit“ (odoslať). Po odoslaní formulára už nie je možné robiť v ňom žiadne úpravy. Sumár vyplneného formulára Vám príde na email, ktorý ste zadali na začiatku. V priebehu dňa Vám bude zaslaný formulár aj vo formáte PDF. Formulár je potrebné vytlačiť a v dvoch exemplároch, podpísaných štatutárnym zástupcom predkladateľa, spolu s dvomi kompletnými exemplármi nominačného spisu odoslať na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

Nominačný spis tvorí:

– Sprievodný list; – Vyplnený formulár „Návrh na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na  Slovensku“; – Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou; – Fotodokumentácia (15 aktuálnych a 15 historických fotografií s vysokým rozlíšením s podrobným popisom); – Vyplnený príslušný formulár „FOTO – udelenie licencie/sublicencie a register dokumentácie“; – Videodokumentácia (upravené video, zostrihané do 10 minút, ktoré sa dôrazne odporúča pre účely hodnotenia, zviditeľnenia a propagácie); – Vyplnený príslušný formulár „VIDEODOKUMENTÁCIA – udelenie licencie/sublicencie a register dokumentácie“;

– Ďalšia nepovinná dokumentácia podľa pokynov priamo vo formulári, časť D.2.

Formuláre k udeleniu licencie/sublicencie k foto a video dokumentácii:

K priloženej povinnej fotografickej dokumentácii použite:
Formulár „FOTO – potvrdenie o uzatvorení licenčnej zmluvy a register dokumentácie“ v prípade, ak osoba uvedená vo formulár ako podpisujúca, je zároveň autor priložených fotografií a má právo na udelenie nevýhradnej licencie na použitie diel – fotografií. Formulár „FOTO – udelenie sublicencie a register dokumentácie“ v prípade, ak osoba uvedená vo formulár ako podpisujúca, nie je autor priložených fotografií a má právo na udelenie nevýhradnej sublicencie na použitie diel – fotografií. K priloženej video-dokumentácii použite: Formulár „VIDEO-DOKUMENTÁCIA (audiovizuálny záznam alebo audiovizuálne dielo – film) – potvrdenie o uzatvorení licenčnej zmluvy a register dokumentácie“ v prípade, ak osoba uvedená vo formulári ako podpisujúca, je zároveň aj autor diela a má právo na udelenie nevýhradnej licencie na jeho použitie. Formulár „VIDEO-DOKUMENTÁCIA (audiovizuálny záznam alebo audiovizuálne dielo – film) – potvrdenie o udelení sublicencie a register dokumentácie“ v prípade, ak osoba uvedená vo formulári ako podpisujúca, nie je autor diela a má právo na udelenie nevýhradnej sublicencie na jeho použitie.
Preskočiť na obsah