• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Archív – rozhodnutia

Rozhodnutie o zápise do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pre rok 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka 2014 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

V stanovenom termíne výzvy, do 20. januára 2015, boli predložené 2 návrhy do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva a 1 návrh do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Odborná komisia posúdila všetky navrhované prvky a na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2015 navrhla zaradiť nasledovné prvky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku:

ŠKOLA REMESIEL ÚĽUV

Identifikačné číslo: CTLK-RZ-AKTIVITY-2014/01
Predkladateľ: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Pre tradičné rurálne prostredie na Slovensku bolo ešte v polovici 20. storočia charakteristické samozásobiteľstvo. Ľudia sa snažili byť po materiálnej stránke sebestační a väčšinu toho, čo potrebovali k živobytiu, sa usilovali saturovať z vlastných zdrojov. Aj preto museli byť zruční v dostatočne širokej škále ručných prác, výrobných činností a remesiel, ktoré sa tradovaním plynule prenášali z generácie a generáciu. Výsledkom bola často vysoko kvalitná produkcia, ktorá výraznou mierou dotvárala osobitosti, špecifiká materiálnych znakov miesta, v ktorom ľudia žili. Na bohatú škálu prejavov ľudovej produkcie nadviazalo hneď po svojom vzniku Ústredie ľudovej umeleckej výroby (1945), ktoré malo systém ochrany tradičných unikátnych technológií, vzorov a  ich dokumentáciu ukotvený priamo v pracovnej náplni. Jeho pracovníci boli v neustálom kontakte so samotnými výrobcami, výrobnými strediskami, viedli zveľaďovacie kurzy. Ich pôsobenie nechalo stopy aj v prácach výrobcov, viedlo k oživeniu niektorých takmer už zanikajúcich výrob a k uchovávaniu pôvodného regionálneho profilu a lokálnej pestrosti výroby. Z doškoľovania výrobcov od začiatku 90. rokov Ústredie ľudovej umeleckej výroby plynulo prešlo k organizovaniu záujmových kurzov tradičných remesiel a výrob aj pre širšiu verejnosť. Kurzy ponúka v celoslovenskom zábere prostredníctvom  troch regionálnych pobočiek so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Pre tieto dôvody navrhla Odborná komisia zapísať Školu remesiel ÚĽUV do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovenska. Návrh Odbornej komisie bol dňa 2. septembra 2015 prijatý a potvrdený ministrom kultúry Slovenskej republiky.