Videá

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Potančok, Ľubica Zajacová Záborská

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Potančok, Ľubica Zajacová Záborská 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ľubica Zajacová-Záborská, Vladimír Potančok: World music ako inovatívny spôsob narábania s hudobnou tradíciou  

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ľuboš Grék

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ľuboš Grék 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ľuboš Grék: Tradičná ľudová kultúra v nových médiách

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, František Morong

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, František Morong 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

František Morong: Vývoj a prínos tanečných domov na Slovensku

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Katarína Babčáková

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Katarína Babčáková 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Katarína Babčáková: Dokumentácia tanečnej tradície ako pramenný materiál vzdelávania a scénickej prezentácie v prostredí folklórneho hnutia

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Viliam Ján Gruska

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Viliam Ján Gruska 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Viliam Gruska: Retrospektívne kritické konfrontácie niektorých tvorivých  podnetov a ciest k šíreniu hodnôt tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ján Brloš

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ján Brloš 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ján Brloš: Edícia publikácií ako výstup z etnografického výskumu

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Jana Ambrózová

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Jana Ambrózová 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Jana Ambrózová: Edícia publikácií ako výstup z etnografického výskumu

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ľubica Volanská, Ján Lacko

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Ľubica Volanská, Ján Lacko 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Ján Lacko, Ľubica Voľanská: Tradičná ľudová kultúra, virtuálna realita a vzdelávanie

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Barbora Morongová

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Barbora Morongová 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Barbora Morongová: Nástroj štátnej kultúrnej politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Kyseľ, 2. časť

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Kyseľ, 2. časť 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vladimír Kyseľ: Sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry

čítať ďalej

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Kyseľ, 1. časť

FOLK EXPO 2017 – Sympózium, Vladimír Kyseľ, 1. časť 1280 720 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vladimír Kyseľ: Implementácia vládnej Koncepcie starostlivosti o TĽK – kroky a výsledky

čítať ďalej