• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Výšivka na Slovensku

Výšivka na Slovensku

Výšivka na Slovensku 873 1024 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Výšivka ako kultúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii na Slovensku výsadné postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov, tradovania estetických predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií. Predstavovala estetickú zhodu a okrasný doplnok každodenného a sviatočného života vidieckej komunity. V ornamentike, farbách a materiáloch zviditeľňovala hlboké väzby na spoločenstvo, ku ktorému sa viazala. Bola významnou zložkou roľníckeho odevu, znakom roľníckeho stavu, identifikačným prostriedkom, podľa ktorého sa poznalo, z ktorej dediny a oblasti človek pochádzal. Roľnícke prostredie sa v historickom vývine európskeho výšivkového umenia stalo jej poslednou zastávkou, sociálnym základom, v ktorom sa naplno uplatnila.

Autor: O. Danglová
Vydavateľ: ÚĽUV, Ústav etnológie SAV, Koordinačné centrum TĽK pri NOC
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: VYPREDANÉ
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk