• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Výšivka na Slovensku

Výšivka na Slovensku

Výšivka na Slovensku 873 1024 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Výšivka ako kultúrny výtvor zaujímala v ľudovej výtvarnej tradícii na Slovensku výsadné postavenie. Prostredníctvom napodobňovania starých vzorov, tradovania estetických predstáv udržovala vzájomnú kontinuitu generácií. Predstavovala estetickú zhodu a okrasný doplnok každodenného a sviatočného života vidieckej komunity. V ornamentike, farbách a materiáloch zviditeľňovala hlboké väzby na spoločenstvo, ku ktorému sa viazala. Bola významnou zložkou roľníckeho odevu, znakom roľníckeho stavu, identifikačným prostriedkom, podľa ktorého sa poznalo, z ktorej dediny a oblasti človek pochádzal. Roľnícke prostredie sa v historickom vývine európskeho výšivkového umenia stalo jej poslednou zastávkou, sociálnym základom, v ktorom sa naplno uplatnila.

Autor: O. Danglová
Vydavateľ: ÚĽUV, Ústav etnológie SAV, Koordinačné centrum TĽK pri NOC
Rozsah:
Rok vydania: 2009
Cena: VYPREDANÉ
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk