• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 513 737 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Dvojjazyčná publikácia v slovensko-anglickej mutácii o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska.

Predstavuje súpis 32 významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a súpis 4 mimoriadnych programov, projektov a aktivít, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a sú zapísané do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

 


Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Slovenský ľudový umelecký kolektív
Rozsah: 96 strán
Rok vydania: 2021
Cena: 5.- € + poštovné
Objednávky na:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk