REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 513 737 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Dvojjazyčná publikácia v slovensko-anglickej mutácii o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska.

Predstavuje súpis 32 významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a súpis 4 mimoriadnych programov, projektov a aktivít, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a sú zapísané do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

 


Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: Slovenský ľudový umelecký kolektív
Rozsah: 96 strán
Rok vydania: 2021
Cena: 5.- € + poštovné
Objednávky na:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk