• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 1675 2409 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Predstavuje súpis 23 významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a súpis 3 mimoriadnych programov, projektov a aktivít, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a sú zapísané do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Dvojjazyčná publikácia v slovensko-anglickej mutácii o nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska.

 


Autor: kolektív autorov
Vydavateľ: SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Rozsah: 76 strán
Rok vydania: 2018
Cena: 3.- € + poštovné
Objednávky na: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru SĽUK, tlk@sluk.sk