• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zvonkárstvo

zvonkárstvo

zvonkárstvo 800 923 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvonkárstvo

výroba zvoncov. Na Slovensku ako domácka, remeselná výroba a doplnkové zamestnanie. Uplatnilo sa najmä v období rozvinutého chovu oviec a dobytka. Najdlhšie pretrvalo v horských a podhorských oblastiach so salašným chovom oviec. Do polovice 20. storočia bolo rozšírené na Orave, Pohroní, v Turci, Liptove, Gemeri. Remeselnou výrobou zvoncov kovaných zo železného plechu sa od 16. storočia zaoberali zvonkári v Jelšave (od r. 1584 zlúčení v jednom cechu s kováčmi). Začiatkom 20. storočia tu pracovalo ešte 35-40 rodín zvonkárov. V domáckom zvonkárstve výrobný postup ovládal jeden zvonkár. V remeselnej výrobe zvoncov exitovala deľba práce. V dielni pracovalo pri majstrovi 4–5 učňov a približne toľko tovarišov a pomocníkov. Ladenie zvoncov mohol robiť iba majster s 15–20-ročnou praxou a dobrým sluchom. Zvonce sa vyrábali na objednávku, podľa nárokov a vkusu pastierov. Podomoví obchodníci, plátenníci, furmani vozili zvonce po Rakúsko-Uhorsku, do Nemecka, Poľska, Ruska, na Balkán. Zvonkárstvo upadalo od začiatku 20. storočia v súvislosti s premenou extenzívneho dobytkárstva na intenzívne.

Liate zvonce. Sklabiňa (okr. Martin), 1965. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Podolák.
Liate zvonce. Sklabiňa (okr. Martin), 1965. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto J. Podolák.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Markuš, M.: Jelšavskí zvonkári. Národopisný zborník, roč. 9, 1950, 42-67.
Okrucký, J.: Výroba zvoncov v Zázrivej. In: Slovenský národopis, roč. 9, 1961, 279-282.