• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

žnec

žnec

žnec 800 830 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

žnec

muž a žena v tradičnej organizácii žatevných prác. Od 18. storočia, keď kosa vytlačila srp a kosák, stalo sa kosenie obilia mužskou prácou. Ženy kosili len vo výnimočných prípadoch (vdovy, v čase vojen, pri odchode muža za prácou). Úlohou žnice bolo odoberať odkosené obilie pomocou kosáka alebo holými rukami a ukladať ho na pripravené povriesla. Snopy zväčša viazali muži. Znášanie snopov, stavanie obilných krížov, zahrabávanie strniska a zbieranie kláskov bola väčšinou práca starších ľudí a detí. Takáto organizácia žatevných prác sa udržala na Slovensku až do príchodu prvých žatevných strojov, niekde až do kolektivizácie poľnohospodárstva.

Žnica. Okolie Hnúšte, okr. Rimavská Sobota. Foto V. Urbancová, 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.
Žnica. Okolie Hnúšte, okr. Rimavská Sobota. Foto V. Urbancová, 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.