• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zámočníctvo

zámočníctvo

zámočníctvo 800 544 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zámočníctvo

remeslo zaoberajúce sa výrobou zámok, kľúčov, stavebného a nábytkového kovania, železných truhlíc a rôznych úžitkových predmetov zo železa. Vyvinulo sa z kováčstva. Zámočníci sa podľa národnosti majstrov a druhu výrobkov rozdeľovali na uhorských (vyrábali ostrohy, zámky a kľúče) a nemeckých (zámky, kľúče a iné železné úžitkové predmety). Zámočnícke cechy vznikali od 15. storočia (Košice 1461). Roku 1890 bolo v slovenských župách 790 zámočníckych dielní. Roku 1930 bolo na Slovensku 783 dielní, v ktorých pracovalo 2 399 zamestnancov. V zámočníctve sa veľké množstvo prác vykonávalo za studena: pilovanie, vŕtanie, rezanie závitov, nitovanie, ohýbanie, strihanie a i. Od 2. polovice 19. storočia sa v zámočníctve rozšírilo strojové vybavenie dielní, nové techniky (napríklad zváranie, letovanie), nové materiály (kované a liatinové polotovary, valcovaný plech) i nové druhy výrobkov, inšpirovaných vzorníkmi vydávanými v Nemecku. Patrón zámočníkov bol sv. Peter, zobrazovaný s kľúčmi v rukách.

Zámočník pri práci, 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.
Zámočník pri práci, 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Koula, J. E.: Metamorfózy kovu. Staré bratislavské kované mreže. Bratislava 1976.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.