výšivka plochým stehom

výšivka plochým stehom

výšivka plochým stehom 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

výšivka plochým stehom

výšivka vznikajúca pokrytím plochy husto vedľa seba uloženými stehmi. Vo výšivke podľa počítanej nite vytvára drobnejšie geometrické motívy (hladkovanie). Vyšitá podľa predkreslených línií patrí k skupine predkreslených výšiviek (výšivka naplno, na pomaľovanie), kde podľa spôsobu ukladania stehov má plochý steh viacero obmien. Najrozšírenejší v slovenskej ľudovej výšivke je plný obojstranný steh, potom plný úsporný steh (Liptovská Lužná, Malá Lehota, okolie Očovej a Novej Bane) a krížený úsporný steh (okolie Vranova, Trebišova, Michaloviec). Výšivka plochým stehom sa líši tiež podľa toho, či vzniká bez podkladania alebo s podkladaním, pri ktorom sa predkreslená plocha najprv husto vyšije stonkovým alebo retiazkovým stehom a vzor tým plasticky vystúpi z podkladu. Predkreslená výšivka plochým stehom bola charakteristická najmä pre západné Slovensko (Jablonica, okolie Trnavy, Bratislavy). V naturalistickej podobe rastlinného dekóru je príznačná pre poslednú vývinovú fázu roľníckej výšivky.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.

Preskočiť na obsah