• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

voskárstvo

voskárstvo

voskárstvo 623 1104 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

voskárstvo

získavanie vosku z včelích plástov a výroba predmetov z vosku ako remeselo. Väčšinou bolo spojené s medovnikárstvom alebo sviečkarstvom, ktoré spracúvali suroviny rovnakého druhu. Voskári získavali vosk roztápaním včelích plástov, ktoré vykupovali od chovateľov včiel, v kotloch. Do vosku pridávali za účelom jeho stuženia a zlepšenia jeho vzhľadu benátsky balzam, terpentín, práškové pigmenty a belobu. Voskári vyrábali z vosku pochodne i smolnice do kozubov na svietenie. Do drevených a sadrových foriem z vosku odlievali plastiky. Zdobili ich reliéfmi, zhotovenými železnými a kostenými razidlami. Voskové výrobky (votívne predmety, darčekové artefakty a podobizne) predávali na púťach a jarmokoch. Voskárstvo zaniklo v polovici 20. storočia.

Voskársky výrobok – votívna figúrka ženy. SNM – Historické múzeum Bratislave. Foto O. Šilingerová
Voskársky výrobok – votívna figúrka ženy. SNM – Historické múzeum Bratislave. Foto O. Šilingerová

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Lackovičová, M.: Z dejín medovnikárskeho a voskárskeho remesla v Banskej Štiavnici. Martin 1981.
Mjartan, J.: Posledný medovnikár a voskár v Prievidzi. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, 189-211.