• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vdovské právo

vdovské právo

vdovské právo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vdovské právo

právo prislúchajúce výslovne len vdove, podľa ktorého mohla – pokiaľ sa druhýkrát nevydala – podľa zákonnej praxe od čias Tripartita do roku 1951 mať v držbe celý poručiteľov (manželov) majetok, užívať ho, brať z neho úžitok a prírastky, pričom vlastníkom takéhoto majetku boli dedičia. Ak sa druhýkrát vydala, mohla žiadať z pozostalosti primeranú výbavu. V tradičnom rurálnom spoločenstve znamenalo právo ovdovelej ženy zostať až do svojej smrti v rodine manžela. Vdova-nevesta, ako aj vdovec-prístupník mali v novej rodine vdovské právo, no v prípade, že boli bezdetní a mladí, zväčša sa vrátili domov i s celým majetkom, ktorý pri sobáši doniesli do novej rodiny. Matka-vdova, pokiaľ si udržala autoritu, mohla ostať na čele rodiny, zväčša však odstúpila a deti sa dohodli, ako ju dochovajú.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Literatúra

Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 2002.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.