trojkráľová hra

trojkráľová hra

trojkráľová hra 725 1462 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

trojkráľová hra

(chodenie s hviezdou, Traja králi)
ľudová hra zobrazujúca biblických mudrcov, ktorí sa idú pokloniť Ježiškovi (evanjelium podľa Matúša 2, 1-11). V rôznej podobe ju z domu do domu predvádzali chlapci v mnohých oblastiach Slovenska. Zobrazovali Gašpara, Melichara a Baltazára, štvrtým bol Hviezdonos alebo Anjel. Domácim zaspievali, povinšovali a poďakovali za odmenu. Piesne sa prelínajú s ostatnými kolednými piesňami vianočného a novoročného obdobia, ale aj s duchovnými piesňami. Oproti starším zápisom sa hra zredukovala na jednu alebo dve piesne. Všeobecne je známa My tria králi prišli sme (ideme) k vám

Začiatok trojkráľovej hry chodenie s hviezdou. Prevzaté z Kollár, J.: Národnie spievanky. Bratislava 1953, 103.
Začiatok trojkráľovej hry chodenie s hviezdou. Prevzaté z Kollár, J.: Národnie spievanky. Bratislava 1953, 103.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 237-258.

Preskočiť na obsah