svadobné odobierky

svadobné odobierky

svadobné odobierky 800 599 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobné odobierky

(odpytovanie, odberanie, preprašanie)
obradné akty vylúčenia mladuchy a ženícha z rodičovskej rodiny. Konali sa pred odchodom na sobáš a opätovne po sobáši pred odchodom mladuchy do domu ženícha. Mali emocionálne pôsobivý, obradný priebeh. Mladý pár kľačal (u evanjelikov stál) pri stole a rodičia mali položené ruky na ich hlave alebo pleciach (na východnom Slovensku držali nad nimi chlieb). Podstatou bolo prednesenie textu ďakovanky, odberanky, odpýtanky. Predriekal ho starejší, zriedkavo mladucha sama (Gemer, Turiec). Rodičovské požehnanie spočívalo v prekrižovaní, pokropení svätenou vodou a vzájomnom pobozkaní sa alebo v bozkaní rúk rodičom. Odobierku sprevádzal plač mladuchy. Podporovali ho aj texty žiaľnych svadobných piesní (odberanky, rozluky). V súčasnosti je odobierka od rodičov pred sobášom jedným z najstabilnejších a najrozšírenejších prvkov svadby.

Odobierka mladuchy od rodičov. Borský Mikuláš (okr. Senica), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy. Reprodukcia H. Bakaljarová
Odobierka mladuchy od rodičov. Borský Mikuláš (okr. Senica), 1959. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy. Reprodukcia H. Bakaljarová

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.

Preskočiť na obsah