svadobná zábava

svadobná zábava

svadobná zábava 460 638 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobná zábava

(veselie)
veselica usporiadaná pre účastníkov svadby. Zahrnovala spev, hudbu, tanec, reči a vinše, hádanky, žarty, hry, dramatické scénky a výstupy masiek (rozšírený bol výstup kuchárky s obarenou rukou, novšie baby s deckom). Zábavnú formu mali aj spôsoby vyberania peňazí pri peňažných zbierkach. Erotický obsah zábavy mal zabezpečiť plodnosť mladému páru. Miestom tanečnej zábavy bola izba či humno, niekde krčma. Právo zúčastniť sa na nej mali všetci členovia dedinského spoločenstva. Na súčasných svadbách prevláda tanec pri modernej tanečnej hudbe. Mladý pár máva sólo v kruhu svadobčanov, po čase ich v tanci všetci vystriedajú. Zábavu a hry organizujú diskdžokeji alebo profesionálni starejší.

Muž preoblečený za ženu, ako svadobná maškara, tancuje so ženíchom počas svadobnej zábavy. Komjatice (okr. Nové Zámky), koniec 70. rokov 20. storočia. Prevzaté z: Komjatice 1256 - 2006. Bratislava 2008, 232
Muž preoblečený za ženu, ako svadobná maškara, tancuje so ženíchom počas svadobnej zábavy. Komjatice (okr. Nové Zámky), koniec 70. rokov 20. storočia. Prevzaté z: Komjatice 1256 - 2006. Bratislava 2008, 232

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Dúžek, S.: Tance a tanečné príležitosti v tradičnej slovenskej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 45,1997, č. 4, 392-402.
Elscheková, A.: Svadba a svadobné piesne. In: Musicologica slovaca. roč. 14, 1989, 72-118.

Preskočiť na obsah