• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

slamený stromček

slamený stromček

slamený stromček 800 869 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

slamený stromček

(kvočka, pavúk, muší raj)
obradový vianočný alebo dožinkový predmet, symbol úrody; predchodca vianočného stromčeka, znak Vianoc. Zhotovoval sa z najkrajších klasov alebo z posledného požatého obilia. Na niektorých miestach severného Slovenska sa ako symbol úrody robil už na dožinky, posväcoval 15. augusta v kostole a na Štedrý deň zavesil nad stôl. Z posledného snopu ho zhotovovali pred Štedrým dňom. Najčastejšie do zemiaka zapichovali klásky, ktoré ozdobovali farebnými papierikmi. Po dni Troch kráľov zrnká z neho vkladali medzi siatiny, používali proti búrke, prípadne si ho ponechali až do dožiniek. Do 70. rokov 20. storočia sa uchoval ako jeden z vianočných symbolov najmä u Rusínov na severovýchode Slovenska.

Zavesená zelená vetva ako predchodca stojaceho vianočného stromčeka a varianty závesných slamených ozdôb. 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Etnografického atlasu Slovenska. Bratislava 1990, 77
Zavesená zelená vetva ako predchodca stojaceho vianočného stromčeka a varianty závesných slamených ozdôb. 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Etnografického atlasu Slovenska. Bratislava 1990, 77

AutorViera Feglová

Literatúra

Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.