slamený stromček

slamený stromček

slamený stromček 800 869 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

slamený stromček

(kvočka, pavúk, muší raj)
obradový vianočný alebo dožinkový predmet, symbol úrody; predchodca vianočného stromčeka, znak Vianoc. Zhotovoval sa z najkrajších klasov alebo z posledného požatého obilia. Na niektorých miestach severného Slovenska sa ako symbol úrody robil už na dožinky, posväcoval 15. augusta v kostole a na Štedrý deň zavesil nad stôl. Z posledného snopu ho zhotovovali pred Štedrým dňom. Najčastejšie do zemiaka zapichovali klásky, ktoré ozdobovali farebnými papierikmi. Po dni Troch kráľov zrnká z neho vkladali medzi siatiny, používali proti búrke, prípadne si ho ponechali až do dožiniek. Do 70. rokov 20. storočia sa uchoval ako jeden z vianočných symbolov najmä u Rusínov na severovýchode Slovenska.

Zavesená zelená vetva ako predchodca stojaceho vianočného stromčeka a varianty závesných slamených ozdôb. 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Etnografického atlasu Slovenska. Bratislava 1990, 77
Zavesená zelená vetva ako predchodca stojaceho vianočného stromčeka a varianty závesných slamených ozdôb. 1. polovica 20. storočia. Prevzaté z Etnografického atlasu Slovenska. Bratislava 1990, 77

AutorViera Feglová

Literatúra

Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.

Preskočiť na obsah