• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

sedlárstvo

sedlárstvo

sedlárstvo 651 861 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

sedlárstvo

remeselná výroba sediel na kone, sedadiel a čalúnenia do kočov, bričiek a iných dopravných prostriedkov, puzdier na tašky a ďalších drobných výrobkov z kože. Sedlárske cechy na Slovensku vznikali od 16. storočia, najstarší v Rimavskej Sobote v roku 1516. Celkove je známych 17 sedlárskych cechov, ale len 4 boli samostatné (Banská Bystrica, Kežmarok, Prešov, Košice). Roku 1828 bolo v Bratislave 10, v Rimavskej Sobote 9 a v Prešove 8 sedlárskych dielní. Boli to najvýznamnejšie strediská sedlárstva. Roku 1890 bolo najviac sedlárskych dielní v Nitrianskej župe (49), menej v Bratislavskej (30), Trenčianskej (23), Komárňanskej (13) a Spišskej župe (11). Zručnými sedlármi boli aj habáni na západnom Slovensku. Drevené kostry sediel dodávali sedlárom zväčša domáci výrobcovia dreveného náradia. Mnohé sedlárske dielne vydržiaval vo vlastnej réžii aj vojenský erár. Patrónom sedlárstva bol sv. Juraj, ktorý bol zobrazovaný sediaci na koni.

Sedlári pri práci. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 45.
Sedlári pri práci. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 45.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.