• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rozmarín

rozmarín

rozmarín 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rozmarín

(lat. Rosmarinus L.)
1. vždy zelený aromatický poloker mediteránneho pôvodu. V strednej Európe sa začal pestovať v 15.–16. storočí v súvislosti so zavedením kvetináčov. Používal sa ako kadidlo, neskôr na výrobu olejov (olejkárstvo) a voňaviek, ako korenina a liečivá rastlina. Od stredoveku je znakom panenstva, najmä v svadobnom venci mladuchy. Vo forme pripnutého pierka je aj znakom svadobčanov. Ako súčasť ďalších svadobných atribútov sa rozmarín používal pri výzdobe družbovskej palice, svadobného koláča, zástavy. Miesto rozmarínu sa používala aj zimozeleň – barvienok, krušpán, novšie umelá myrta;
2. ozdobný prvok v tvare vetvičky alebo rybacej kosti na tkaninách, modrotlači, výšivkách, v rezbárskej výzdobe;
3. názvom na rozmarínok sa označoval na západnom Slovensku dievčenský účes tvorený spletaním vlasov po boku hlavy.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
Danglová, O.: Zeleň v svadobnom obrade. In Slovácko, 2003, roč. XLV, s. 49 –55.