• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rezbárske školy

rezbárske školy

rezbárske školy 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rezbárske školy

remeselne a umelecko-remeselne orientované učebné dielne. Na Slovensku vznikali koncom 19. storočia s cieľom racionálne zužitkovať bohatstvo dreva a miestne rezbárske zručnosti. Boli podnietené úspechom výrobkov prezentovaných koncom 19. storočia na svetových umelecko-priemyselných výstavách. Žiaci rezbárskych škôl pochádzali z ľudových vrstiev a po vyučení sa stali profesionálnymi remeselníkmi. Usmerňovaní výučbou pracovali v duchu dobovej módy, niektorí čerpali aj z miestnych tradícií ľudovej výroby. Najvýznamnejšou rezbárskou školou aj v rámci Uhorska bola Zay-ugróci Ipari Szakostályal Megtoldott Állami Felső Népiskola, založená v Uhrovci grófom Albertom Zayom (1875 – 1895). Sortiment výrobkov tvorila široká škála úžitkových predmetov, nábytok, kostolné zariadenia, sochy. Rezbárska učebná dielňa v Bardejove (1874 – 1902), založená sochárom M. Hölzelom, sa zameriavala na výchovu odborníkov pre umelecko-remeselné práce sakrálneho rázu. V Humennom pôsobila Mestská rezbárska škola (od 1878 – cca do 1925), 1913 bola premiestnená do Prešova. Štátny umelecko-priemyselný drevorezbársky pedagogický ústav v Kláštore pod Znievom, činný od 80. rokov 19. storočia – cca do 1910, sa špecializoval na stolárstvo a výrobu dekoratívnych a sakrálnych predmetov. Rezbárska učebná dielňa v Chvojnici (1890 – 1908) vyrábala hračky. V Spišskej Novej Vsi pôsobila od 1898 – cca do 1920 Štátna priemyselná škola pre spracovanie dreva. Spoločenstvo na zhodnotenie dreveného tovaru podjavorinského so sídlom v Starej Turej, činné v medzivojnovom období, vychádzalo z miestnych rezbárskych tradícií, najmä z výroby dreveného riadu a hračiek. Rezbárska škola v Piargu (dnes Štiavnické Bane) bola založená začiatkom 20. storočia. Koncentrovala sa na výrobu sakrálnych sošiek a značne ovplyvnila figurálne rezbárstvo okolia Banskej Štiavnice.

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Veda, Bratislava 1992.