• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

redik

redik

redik 729 486 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

redik

(redigať sa, redikanie)
1. prevoz ovčieho salaša. Jeho prvý presun bol na jar, keď bača s pastiermi odchádzali so stádom a salašným riadom na miesto prvého salaša. Ďalšie rediky sa konali v letnom období, keď bolo potrebné stáda presťahovať na nové pasienky. Posledný redik bol na jeseň, keď sa vracali z letnej paše prezimovať do dediny, kde sa ovce rozdelili majiteľom (rozsad). Termín redik pochádza z Rumunska (z rum. a ridica – zdvihnúť sa), na územie Slovenska sa dostal s pastiermi v období valaskej kolonizácie.
2. názov ľudového tanca (redikavý).

Sťahovanie salaša na hoľu – redik. Liptovské Revúce, okr. Ružomberok. Foto J. Dérer. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Sťahovanie salaša na hoľu – redik. Liptovské Revúce, okr. Ružomberok. Foto J. Dérer. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.