razidlová výzdoba

razidlová výzdoba

razidlová výzdoba 800 456 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

razidlová výzdoba

dekór vyrážaný razidlami. V slovenskom ľudovom výtvarnom prejave ozdobná technika používaná pri dekorovaní kože (opasky, kapsy), kovu, predovšetkým šperku (najmä pracky, spinky), kováčskych výrobkov (kovanie vozov, najmä vozového oja, zámky, dverové pánty) a predmetov z dreva (operadlá lavíc, stolčeky a drobné úžitkové artefakty v Honte). Kovovými razidlami, ktoré vyrábali kováči, sa vbíjali do podkladu furmičky, cifry (krúžky, polkrúžky, rozetky, srdiečka), tiež vročenia, iniciálky či značky výrobcov.

Sada razidiel na vybíjanie ozdôb do kože, používaná  výrobcom  Štefanom Mulickým. Banská Bystrica. Prevzaté z Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá, obr. 27
Sada razidiel na vybíjanie ozdôb do kože, používaná výrobcom Štefanom Mulickým. Banská Bystrica. Prevzaté z Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá, obr. 27

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá. Osveta, Bratislava, nie Martin? 1960.

Preskočiť na obsah