• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

razidlová výzdoba

razidlová výzdoba

razidlová výzdoba 800 456 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

razidlová výzdoba

dekór vyrážaný razidlami. V slovenskom ľudovom výtvarnom prejave ozdobná technika používaná pri dekorovaní kože (opasky, kapsy), kovu, predovšetkým šperku (najmä pracky, spinky), kováčskych výrobkov (kovanie vozov, najmä vozového oja, zámky, dverové pánty) a predmetov z dreva (operadlá lavíc, stolčeky a drobné úžitkové artefakty v Honte). Kovovými razidlami, ktoré vyrábali kováči, sa vbíjali do podkladu furmičky, cifry (krúžky, polkrúžky, rozetky, srdiečka), tiež vročenia, iniciálky či značky výrobcov.

Sada razidiel na vybíjanie ozdôb do kože, používaná výrobcom Štefanom Mulickým. Banská Bystrica. Prevzaté z Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá, obr. 27
Sada razidiel na vybíjanie ozdôb do kože, používaná výrobcom Štefanom Mulickým. Banská Bystrica. Prevzaté z Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá, obr. 27

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Johnová, H.: Ľudové šperky na Slovensku. Bratislava 1972.
Polonec, A.: Slovenské opasky, kapsy, spínadlá. Osveta, Bratislava, nie Martin? 1960.